กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 
 
   
 
หากท่านกรอกข้อมูเลขบัตรประชาชน 13หลัก แล้วไม่พบข้อมูลให้ตรวจสอบที่ http://aseanfair.kkzone1.go.th/?mode=list_register ว่าข้อมูลของท่านถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่มีต้องรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดของท่านเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ระบบจัดการ
เข้าสู่ระบบ จัดการข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
ข้อมูลหลัก
 • ข้อมูลที่พัก
 • สถานที่จัดการแข่งขัน
 • ตารางการแข่งขัน
 • ศูนย์ประสานงานการแข่งขัน
 
หน่วยงานหลัก
 • ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มงานไอซีที
 
ลิ้งแนะนำ
 • รายงานการรับนักเรียน 2556
 • Obec lms
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ข่าวไทยรัฐ
 • ข่าวเดลินิวส์
 

 
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ข่าวความเคลื่อนไหวการแข่งขัน
   เรื่อง:ขอความอนุเคราะห์ส่งไฟล์ข้อมูลสรุปย่อนวัตกรรมเ โดย:administrator

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งไฟล์ข้อมูลสรุปย่อนวัตกรรมเตรียมความร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ดูเอกสารตา...

เมื่อ 08 ตุลาคม 2556 เวลา02:16:56
   เรื่อง:แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานที่พัก โดย:administrator

เรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้แนบไฟล์รายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละเขตพื้นที่ ที่มาร่วมกิจกรรม ตามไฟล์แนบ ...

เมื่อ 28 สิงหาคม 2556 เวลา03:50:23
   เรื่อง:แจ้งสถานที่พักและรายชื่อที่พัก โดย:administrator

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขอแจ้งสถานที่พัก เพิ่มเติม และรายชื่อที่พัก ผู้ประสานที่พัก ตามไฟล์แนบค่ะ ...

เมื่อ 27 สิงหาคม 2556 เวลา08:48:34
   เรื่อง:แจ้งสถานที่พักเพิ่มเติม โดย:administrator

แจ้งสถานที่เพิ่มเติม รายละเอียดดังแนบ ให้ตรวจสอบหากไม่มีให้โทรประสานตามรายชื่อนะคะ ขอบคุณมากค่ะ...

เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 เวลา13:23:45
   เรื่อง:แผนผังสถานที่จัดงานประกวดอาเซียนฯ โดย:administrator

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แนบแผนผังการจัดสถานที่แข่งขันการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชา...

เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 เวลา13:15:39
   เรื่อง:แจ้งสถานที่พักเพิ่มเติม โดย:administrator

แจ้งสถานที่พักเพิ่มเติม โรงแรมแคคตัส  รายละเอียดดังแนบค่ะ ...

เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 เวลา04:41:23
   เรื่อง:แจ้งโปรแกรมการแข่งขันและสายแข่งขันใหม่ โดย:administrator

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้จัดโปรแกรมการแข่งขันปรับปรุงใหม่ล่า (วันที่ 27 สิงหาคม 2556) ตามไฟล์แนบให้ตรวจสอบด้วยค่ะ ...

เมื่อ 27 สิงหาคม 2556 เวลา08:55:57
   เรื่อง:แจ้งหัวข้อพาทีสร้างสรรค์ โดย:administrator

แจ้งหัวข้อพาทีสร้างสรรค์ ทุกระดับชั้น...

เมื่อ 24 สิงหาคม 2556 เวลา15:34:26
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
รายงานสดจากสถานที่จัดการแข่งขัน
สถานที่พัก เส้นทางรถ รถโดยสาร การเดินทาง
   เรื่อง:โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดย:administrator

โรงแรมรอยัลปริ๊นท์เซส 260  Srichan Rd,  เทศบาลนครขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น  40000  043 220 400  charoenthanikhonkaen.com‎  ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น ...

เมื่อ 09 กรกฎาคม 2556 เวลา02:47:39
   เรื่อง:เมืองขอนแก่น ใช้เส้นทางเดินรถทางเดียว เก็บไว้เ โดย:ผู้ดูแลระบบ

  เมืองขอนแก่น ใช้เส้นทางเดินรถทางเดียว เพื่อแก้ไขปัญหารถติดของเมืองขอนแก่นหลังจากที่ได้รับมติในการประชุมสภาเมืองครั้งที่1/2556  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ซึ่งเห็นด้ว...

เมื่อ 01 กรกฎาคม 2556 เวลา14:14:44
   เรื่อง:เส้นทางไปหอประชุมกาญจนาภิเษก มข. โดย:ผู้ดูแลระบบ

หากท่านเดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่น แล้วสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางที่เป็นรถสองแถวได้ คือสาย 10 และสาย 8 ดูได้จากแผนที่ของGoogle map ดังด้านล่างนี้...

เมื่อ 01 กรกฎาคม 2556 เวลา07:41:30
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
คู่มือการแข่งขัน เอกสาร เกณฑ์การแข่งขัน แบบฟอร์ม
   เรื่อง:ตารางการแข่งขันรอบระดับประเทศ โดย:administrator

ตารางการแข่งขันรอบระดับประเทศ  ตารางการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบ...

เมื่อ 21 ธันวาคม 2556 เวลา06:29:05
   เรื่อง:เอกสารการประกวดแ่ข่งขัน โดย:administrator

เอกสารการจัดงานการประกวดแข่งขัน โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ...

เมื่อ 03 กรกฎาคม 2556 เวลา14:52:00
   เรื่อง:กิจกรรมการแข่งขัน โดย:เจ้าหน้าที่

ไฟล์ แสดงรายการแข่งขัน เป็นไฟล์Excel และแบบรายงานแบบ A1และแบบ A3...

เมื่อ 27 มิถุนายน 2556 เวลา18:47:53
>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
 
 
  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
264 ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมืองขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร043-246663-5 Fax.043236530